sábado, 10 de marzo de 2012

SCARBOROUGH FAIR ...

GLOGSTER DE ELABORACIÓN PROPIA QUE CONTÉN:
  • PARTITURA PARA FRAUTA
  • MUSICOGRAMA
  • 3 VERSIÓN DIFERENTES
  • INFORMACIÓN SOBRE A CANCIÓN
  • LINKS
  • MATERIAL AUDIO E VIDEO
  • ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓNNo hay comentarios:

EXPOSICIÓNS MUSICAIS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...